Dnevi dejavnosti

Na naši šoli potekajo vzporedno s poukom različno tematsko obarvani dnevi, ki dajejo učencem dodatno znanje o določeni temi.


Dnevi dejavnosti so tisti del obveznega programa osnovne šole, ki medpredmetno povezujejo discipline in predmetna področja, vključena v predmetnik osnovne šole. Dnevi dejavnosti potekajo po letnem delovnem načrtu šole (šolski kurikulum), ki določa njihovo vsebino in organizacijsko izvedbo. Cilji dni dejavnosti so omogočiti učenkam in učencem utrjevanje in povezovanje znanja, pridobljenega pri posameznih predmetih in predmetnih področjih, uporabljanje tega znanja in njegovo nadgrajevanje s praktičnim učenjem v kontekstu medsebojnega sodelovanja in odzivanja na aktualne dogodke v ožjem in širšem družbenem okolju.

 

 

 

Drugošolci smo se danes, 7. 6. 2016, odpravili namesto za šolske klopi na Ptujski grad. Preživeli smo zanimiv dan.

Predstavniki šolske skupnosti, razredniki, sorazredniki, mentorici šolske skupnosti ter organizatorka prehrane, smo pripravili delavnice na temo letošnjega otroškega parlamenta – Pasti mladostništva

V sredo 21. 1. 2015 smo na naši in podružnični šoli v Brezju izvedli dan umetnosti. Tokrat smo združili moči učitelji in učenci neše šole ter profesorji in študentje študijskega programa likovne pedagogike.

Podkategorije

Učenci razvijajo ustvarjalnost, sposobnost dojemanja spoznanj družboslovnih ved in jezikoslovja, doživljanje umetniške besede, barv, oblik, zvoka in giba ter prepoznavanje, razumevanje in vrednotenje pokrajine in njenih sestavnih delov.

Učenci Intenzivno doživljajo naravo, odkrivajo njene lepote in vrednote, oblikujejo pozitiven odnos do narave, življenja, učenja in dela. Zavedajo pomena varovanja zdravja in okolja.

Seznanjajo se z različnimi športnimi dejavnostmi in s športom v prostem času, usposabljajo se za samostojne športne dejavnost.

Razvijajo pozitiven odnos do tehničnih dosežkov, raziskujejo njihov izvor in zgradbo, skupaj s sošolkami in sošolci zbirajo podatke o tehničnih zbirkah,

Poveži se z nami:

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Youtube
  • logo2
  • logo3
  • logo1
  • Izboljšajmo Maribor