Skoči na glavno vsebino

2016 Zinka Dokl

Zinka Dokl se je po končani Tretji gimnaziji v Mariboru, vpisala na Pedagoško akademijo v Mariboru na oddelku likovne vzgoje, kjer je 21.decembra 1981 diplomirala in pridobila strokovni naziv predmetni učitelj za likovno vzgojo. Leta  1981 se je zaposlila kot učiteljica likovne vzgoje na OŠ Draga Kobala v Mariboru, kjer poučuje že polnih 33 let. Po enajstih letih službovanja se je vpisala na visokošolski študij likovne pedagogike na pedagoški fakulteti v Mariboru, kjer je 5. marca 1998 tudi diplomirala.

Zinka Dokl s svojo prepoznavno energijo  in strokovnostjo navdušuje mlade k vključevanju v kulturno življenje ožje in širše okolice ter njihovemu lastnemu ustvarjanju.

Njeno delo odlikuje visoka kakovost ter nenehno iskanje novih izraznih možnosti. Prizadeva si za kvaliteten in učencem zanimiv pouk.

Vseskozi sledi novostim na strokovnem področju. S pomočjo strokovne literature vsa ta leta redno spremlja novosti, se udeležuje številnih izobraževanj. Svoje znanje širi z obiski številnih razstav, simpozijev, umetniških projektov ipd.

Nekaj rezultatov  pedagoške prakse je Zinka Dokl predstavila tudi v sodelovanju s Centrom šolskih in obšolskih dejavnosti,  Zavodom Republike Slovenije za šolstvo, Zavodom za varstvo kulturne dediščine in Umetnostno galerijo v Mariboru.

Aktivno je sodelovala na:

 • DRUGEM STROKOVNEM POSVETU, DIDAKTIKA V ŠOLI, Tolmin, 3.5.11.2005

( predstavitev primera različnih možnosti likovnega ustvarjanja učencev v šoli v naravi s poudarkom na vodi kot motivacijskemu sredstvu )

Kot članica medpredmetnih razvojnih skupin je aktivno sodelovala na:

 • TRETJEM STROKOVNEM POSVETU, FLEKSIBILNI PREDMETNIK IN AKTUALNI IZZIVI OSNOVNE ŠOLE, Podčrtrtek, 29.-30.september 2011

( predstavitev  poteka in namena projekta   razvojni skupini)

 • ČETRTEM STROKOVNEM POSVETU,FLEKSIBILNI PREDMETNIK IN AKTUALNI IZZIVI OSNOVNE ŠOLE,  2012

( predstavitev poteka in namena projekta razvojni skupini)

 • Primere dobrih praks je predstavljala tudi strokovnim delavcem iz vzgoje in izobraževanja v Umetnostni galeriji v Mariboru.
 • Sodelovala je v razvojni skupini za bralno pismenost

Objava strokovnih člankov:

 • Zbornik drugega strokovnega posveta didaktika v šoli v naravi, Tolmin,3.-5.2005

( VODA V LIKOVNEM USTVARJANJU )

 • Zbornik tretjega strokovnega posveta fleksibilni predmetnik in aktualni izzivi osnovne šole, Podčetrtek, 29. in 30.september 2011

( USTVARJALNI IZZIVI KREACIJ NA MODEL KULTURE OBLAČENJA KONEC 19. IN ZAČETKU 20. STOLETJA )

 • Zbornik tretjega strokovnega posveta fleksibilni predmetnik in aktualni izzivi osnovne šole,  2012

( MOJ KREATIVNI PROSTOR )

Samostojne likovne razstave učencev izven šole:

 • POPOTNIŠKO DRUŠTVO VAGANT, Maribor, 2000
 • EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE, Maribor
 • STROKOVNI POSVET, Podčetrtek, 2011
 • STROKOVNI POSVET, Pohorje 2012
 • UMETNOSTNA GALERIJA, Maribor

 Projekti na šoli:

 • GRAFITI
 • VODA V LIKOVNEM USTVARJANJU, 2005
 • BARVA IN GLASBA,
 • USTVARJALNI IZZIVI KREACIJ NA MODEL KULTURE OBLAČENJA KONEC 19. IN ZAČETKU 20. STOLETJA, 2011
 • MOJ KREATIVNI PROSTOR, 2012
 • ŠOLSKA EPK,VES SVET JE MODER IN ZELEN, 2012
 • MODA (oblikovanje iz alternativnih materialov), 2013
 • MODA ( oblikovanje iz papirja),2014
 • MODA (oblikovanje iz papirja), 2015

Tako na šoli izvaja projekte, ki postajajo včasih že tudi tradicionalni. Eden izmed njih je gotovo Modni dogodek, kjer se učenci na modni reviji vsako leto predstavijo s številnimi lastnimi kreacijami izdelanimi iz alternativnih materialov. Sam dogodek pomeni vsako leto izjemen izziv za učence in ekipo učiteljev in zunanjih sodelavcev, ki so v dogodek povezani.

Vsa leta sodeluje s Pedagoško fakulteto v Mariboru. Za študente likovne pedagogike je že opravila več vzornih nastopov.

Že več let je mentorica številnim študentom. Z veseljem in veliko odgovornostjo prenaša svoje izkušnje in znanja študentom pri opravljanju rednih nastopov, pedagoške prakse in pripravništva.

V letošnjem letu je v sodelovanju s študenti in profesorji Pedagoške fakultete ter učitelji na šoli izvedla odlično izpeljan Dan umetnosti.

Vsa ta leta z učenci sodeluje na raznih likovnih natečajih v občinskem, državnem in mednarodnem merilu. Učenci so pod njenim  mentorstvom večkrat dosegli vidne rezultate.

Svoje bogate izkušnje in pridobljena znanja z veseljem in odgovornostjo deli s kolegi v kolektivu s katerimi timsko sodeluje.

Pri svojem pedagoškem delu sodeluje s številnimi inštitucijami. Tako sodeluje z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo, Zavodom za varstvo kulturne dediščine, Maribor,  Umetnostno galerijo  v Mariboru, Narodno galerijo v Ljubljani, Pokrajinskim muzejem v Mariboru in Filozofsko fakulteto v Mariboru.

Pri pedagoškem delu se povezuje tudi s številnimi umetniki ožjega in širšega šolskega prostora ( Simona Šuc, Polona Maher, Urška Stropnik Šonc,…)

Veliko energije posveča kulturnemu življenju na šoli. Aktivno je vključena v večino kulturnih prireditev na šoli, kjer skrbi, da so vsi učenci deležni kakovostnih prireditev.

Prepoznavne so njene scenske postavitve za kulturne prireditve in druge pomembne dogodke na šoli. Ob kulturnih prireditvah timsko sodeluje s sodelavci in umetniki iz ožjega in širšega šolskega okoliša.

Veliko truda, energije in lastne ustvarjalne iznajdljivosti je vložila v izboljšanje pogojev za delo pri  likovnem ustvarjanju. Tako ji je ob pomoči in posluhu vodstva šole uspelo na šoli ustvariti ŠOLSKI LIKOVNI ATELJE, ki na šoli deluje že več let.

 Tu so nastajali in še nenehno nastajajo številni umetniški projekti, v katerih so sodelovali  z umetniki in inštitucijami izven šole. S to dodano vrednostjo učencem omogoča večjo kreativnost in izkoristek svojih notranjih potencialov. Številni projekti so bili odlično predstavljeni občinstvu v šoli in izven nje, kjer je s svojimi vzpodbudami in strokovnim vodenjem bistveno sooblikovala uspešno javno predstavitev izvedenega projekta.

V letošnjem šolskem ji je uspelo izpolniti njeno dolgoletno željo, da na šoli ob ponovnem posluhu in pomoči vodstva šole ustanovi še GALERIJO MLADIH.  Učenci so imeli tako možnost že ob prvi razstavi prepoznavati in občudovati ilustracije ga. Urške Stropnik Šonc. Na ta način je učencem iz primestnega šolskega okoliša omogočen večkratni obisk galerije, kjer bodo lahko ob ogledu in vrednotenju  likovnih del učencev, vrednotili in občudovali tudi umetniška dela gostujočih umetnikov. Obisk galerije bo omogočen širšemu krogu ljudi, tudi učencem iz bližnjih šol, ki bodo tako bogatili svoje kulturno življenje in se morda v prihodnje predstavili v galeriji tudi z lastno razstavo.

Vsa leta je na šoli vodja aktiva za umetnost, kjer z bogato zastavljenim programom pomembno prispeva k bogatitvi kulturnega življenja na šoli.

Z vsem tem je Zinka Dokl  pomembno prispeva k ugledu svojega zavoda v širši javnosti.

Zinka Dokl deluje tudi izven okvirov šole. Tako je s scenografsko in kostumsko  opremlja gledališke in druge prireditve. Tako je med drugim s  kostumografsko opremo nastopajočih in postavitvijo scenskega ozadja sodelovala pri  izvedbi treh spremljevalnih predstav Borštnikovega srečanja.

 • STRICI SO MI POVEDALI,
 • FLEURU DE MARIE,2009
 • KREONOV PADEC,2011

Kot svetnica v občinskem svetu aktivno deluje na področju kulture tudi v kraju kjer živi.

(Skupno 45 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost