Področja dela

Šolska svetovalna delavka Kontakt Področje dela

 

Aleksandra Borovnik,

univ. dipl. socialni pedagog

 

PROSTOR:

Trakt C, 2.nad., kabinet C.2.02

 

 

 

02 47 16 836

aleksandra.borovnik@osdk.si

 

Uradne ure:

pon.-pet. od.8.00- 12.00

ali po dogovoru

 • Karierna orientacija
 • Prepisi učencev
 • Vpis v 1. razred
 • Delo z nadarjenimi učenci
 • Svetovanje učencem z učnimi in  vedenjskimi težavami
 • Subvencije šole v naravi
 • Sodelovanje s starši

 

Samira Lah

magistrica psihologije

univ. dipl. ped. in soc. kulture

soc.in spec. ped. dokvalifikacija

 

PROSTOR:

Trakt C, 2.nad., kabinet C.2.05

 

02 47 16 837

samira.lah@osdk.si

 

Uradne ure:

petek od.10.15- 14.00

ali po dogovoru

Brezje: tor. 09:05-10.05

 • Učne težave in postopki usmerjanja otrok
 • Subvencije prehrane
 • Svetovanje učencem z učnimi in  vedenjskimi težavami
 • Sodelovanje s starši

 

Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj svetovalne službe v šoli je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo.
Svetovalna služba v šoli pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi bili vsi posamezni udeleženci v šoli in vzgojno-izobraževalna ustanova kot celota čimbolj uspešni pri uresničevanju temeljnega in v tem okviru vseh drugih sistemsko zastavljenih splošnih in posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev.
Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.

Programske smernice svetovalne službe si lahko preberete tukaj.

(Skupno 115 obiskov, današnjih obiskov 1)