Skoči na glavno vsebino

Šolska shema

ŠOLSKA SHEMA (ŠS) je ukrep skupne kmetijske politike EU. Strategijo je pripravila medresorska delovna skupina na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sprejel pa jo je minister, pristojen za kmetijstvo, v soglasju z ministrico, pristojno za izobraževanje in ministrico, pristojno za zdravje. Podlaga za njeno načrtno in učinkovito izvajanje je strategija, ki je sprejeta za šestletno obdobje od šolskega leta 2017/2018 do šolskega leta 2022/2023.

Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Slednja namreč povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa (sladkorna bolezen tipa 2, srčno-žilne bolezni, rak, osteoporoza, itd.).

Evropska komisija je po obsežni študiji ugotovila, da je ŠS eden od ukrepov, ki bi lahko dolgoročno pripomogel k izboljšanju trenutnega stanja. V ta namen je Evropska unija Državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov učencem. Financira tudi Republika Slovenija.

Naša šola tudi v tem šolskem letu sodeluje v šolski shemi. Učencem želimo čim večkrat ponuditi sadje in zelenjavo ter mleko in mlečne izdelke ter jih tudi na ta način seznanjati o pomenu sadja, zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov za zdravje.

V šolski shemi se učencem od 1. do 9. razreda v osnovni šoli brezplačno razdeljuje dodaten obrok sadja in zelenjave oziroma mleka in mlečnih izdelkov ter se jih skozi različne dejavnosti spremljevalnih izobraževalnih ukrepov povezuje s kmetijstvom, izobražuje o zdravih prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, ekološkemu kmetovanju, trajnostni pridelavi in preprečevanju zavržkov hrane. Izbor upravičenih kmetijskih proizvodov in živil v šolski shemi je razdeljen na ‘šolsko sadje in zelenjavo’ ter ‘šolsko mleko’, na ta način je razdeljeno tudi financiranje. Šolska shema vključuje tudi spremljanje in vrednotenje učinkov sheme ter obveščanje javnosti.

Z izvajanjem šolske sheme smo na naši šoli pričnemo že v mesecu septembru. Razdeljevanje sadja in zelenjave poteka vsaj 1-krat tedensko. Razdeljevanje mleka in mlečnih izdelkov pa 1-krat do 2-krat na 14 dni. Izvajanje je označeno tudi na jedilniku (ŠSS in ŠSM). V času izvajanja šolske sheme je v avli šole izobešen plakat »Šolska shema« Evropske unije, kot to predpisuje Uredba.

Na voljo je spletna stran o Shemi šolskega sadja https://www.gov.si/teme/solska-shemasadja-zelenjave-in-mleka/ . Namenjena je obveščanju javnosti o EU Shemi šolskega sadja. Uporabna je za šole, otroke, starše ter dobavitelje sadja in zelenjave ter lokalne mlekarne.

(Skupno 57 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost